درباره ما

درباره ما

درباره مرکز تخصصی طب کار پارسیان نوین

مرکز تخصصی طب کار پارسیان نوین ، اولین مرکز تخصصی طب کار در خراسان رضوی می باشد که با تلاش و جدیت در راستای ارتقای سلامت جسمی و روحی و روانی افراد شاغل گام برمی دارد .
این مرکز از نظر پوشش و گستردگی ، خدمات سلامت نیروی کار را در تمام واحد های کاری اعم از اداری و صنعتی (معدن و کشاورزی و...) را بر عهده گرفته و با انجام معاینات دوره ای اغلب کارخانجات بزرگ استان خراسان رضوی یکی از برترین مراکز طب کار در شمال شرق کشور می باشد.

پزشکان

برخی از کارخانجات و ارگان هایی که با ما همکاری داشته اند