خدمات

خدمات

خدمات ما

دیگر خدمات

انجام معاینات دوره ای

انجام معاینات دوره ای در تمامی صنایع ، سازمان ها ، ارگان ها و کارخانجات

انجام معاینات بدو استخدام

انجام معاینات بدو استخدامانجام معاینات بدو استخدام در محل مرکز با تعرفه دولتی و برترین امکانات و تجهیزات و مطابق استاندارد های جهانی

مجری ماده 90

مجری ماده 90 قانون سازمان تامین اجتماعی که لزوم معاینات بدو استخدام را شرح میکند

مجری صدور کارت سلامت رانندگان

مجری صدور کارت سلامت رانندگان حرفه ای مطابق استاندارد ها و دستور العمل های وزارت بهداشت

برگزاری کلاس های آموزشی

برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه سلامت شغلی و ایمنی محیط کار

انجام آزمون های شنوایی

انجام آزمون های کامل شنوایی (غربالگری و تشخیصی) ، ارائه برنامه های پیشگیری و حفاظت شنوایی در محیط کار

پزشک معتمد هواپیمایی آتا

پزشک معتمد هواپیمایی آتا

ساخت انواع قالب

ساخت انواع قالب ضد آب و ضد صوت برای ایمنی بیشتر در محیط کار

نوار قلب

گرفتن نوار قلب با بهترین تجهیزات و امکانت در مرکز

معاینات بازگشت به کار و تعیین محدودیتهای شغلی

معاینات بازگشت به کار و تعیین محدودیتهای شغلی در مرکز

پزشک معتمد اداره کار

پزشک معتمد اداره کار ( مشاغل سخت و زیان آور )

معاینات رانندگان حرفه ای

معاینات رانندگان حرفه ای در مرکز